Redactor șef: Teodora Mîndru

Coordonator online: dr. Cătălin Dogar

Tehnoredactare & Design: Lucian Morariu

Redactori:

  • Kinga Bota
  • Conf. univ. dr. Georgeta Fodor
  • Lect. univ. dr. Cristian Lako
  • Gabriela Boangăr 
  • Lică Burloi 
        Coordonator Editura University Press: prof. univ. dr. Silviu Horia Morariu