header university press

Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș publică astăzi lucrări din domeniile medicină, științe sociale (economie, drept, științe juridice și administrative, științele educației), științe umaniste și arte, inginerie și tehnologia informaticii.

Diversitatea domeniilor de publicare este unul dintre rezultatele concrete ale fuziunii Universităților de Medicină și Farmacie și Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, în anul 2018, context în care s-a produs și fuziunea celor doua edituri universitare.

Misiunea Editurii University Press este de a oferi comunității academice și publicului larg cărți științifice și didactice, cu respectarea celor mai riguroase standarde de editare și publicare.

TITLURILE POT FI REGĂSITE ȘI CUMPĂRATE PE PAGINA LIBRĂRIEI: https://librarie.umfst.ro/

The George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș ”University Press” Publishing House issues in the fields of medicine, social sciences (economics, law, administrative sciences, education sciences), humanities and arts, engineering and computer technology.

The editorial diversity is an actual result of the merge in 2018 of the University of Medicine and Pharmacy and “Petru Maior” University of Târgu Mureș, context in which the two university publishing houses fusion took place.

Our mission is to provide the academic community and the general public with scientific and didactic books in compliance with the most rigorous publishing standards of the moment.

TITLES CAN BE VIEWED AND PURCHASED ON THE BOOKSTORE PAGE: https://librarie.umfst.ro/