header university press

Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnolgie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, publică astăzi lucrări din toate cele 6 domenii fundamentale.

Prin calitatea serviciilor editoriale dar și prin vizibilitatea sa, Editura a început să publice și lucrări din domenii precum filologie sau istorie, fără însă a surclasa preponderența cărților din domeniile medical și cele limitrofe.

Domeniul științelor umaniste, pentru care Editura, în prezent, este în procesul de evaluare în vederea acreditării, cu 2 dintre subdomeniile componente, Istorie și studii culturale respectiv, Filologie, reprezintă și astăzi, un domeniu dintre cele mai reprezentative atât ca și pondere a publicațiilor cât și prin calitatea autorilor publicați.

TITLURILE POT FI REGĂSITE ȘI CUMPĂRATE PE PAGINA LIBRĂRIEI: https://librarie.umfst.ro/

The University Press Publishing House of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, publishes today works from all 6 fundamental fields.

Through the quality of the publishing services but also through its visibility, the Publishing House started to publish works in fields such as philology or history, without surpassing the preponderance of books in the medical and neighboring fields.

The field of humanities, for which the Publishing House is currently in the process of evaluation for accreditation, with 2 of the component subdomains, History and cultural studies respectively, Philology, is still one of the most representative fields in terms of share of publications, as well as by the quality of the published authors.

TITLES CAN BE VIEWED AND PURCHASED ON THE BOOKSTORE PAGE: https://librarie.umfst.ro/