Editura publică lucrări științifice sub forma de monografii, volume colective, procedeeings dar și publicații periodice de o certă valoare științifică și cu un impact deosebit în toate cele 6 domenii fundamentale, atrăgând autori de prestigiu, din țară și străinătate. Selecția volumelor publicate se face în mod riguros prin respectarea unei proceduri peer review care include atât evaluarea propunerilor de către referenții de specialitate dar și verificarea lucrărilor prin softurile antiplagiat de care dispune Editura (Antiplagiat.ro și Similarity Check).

O pondere importantă a activității editurii o reprezintă diseminarea și creșterea vizibilității naționale și internaționale.

 

 

University Press publishes scientific papers in the form of monographs, collective volumes, procedeeings but also periodicals of a certain scientific value and with a special impact in all 6 fundamental fields, attracting prestigious authors, from Romania and abroad. The selection of published volumes is made rigorously by following a peer review procedure that includes both the evaluation of proposals by specialized references and the verification of works through anti-plagiarism available softwares (Antiplagiat.ro and Similarity Check).

An important part of the publishing house’s activity is the dissemination and increase of national and international visibility.

Lista cărților cu ISBN poate fi consultată aici: PDF