Cursurile fără ISBN se regăsesc exclusiv pe PLATFORMA DE PRECOMENZI, fiind dedicată exclusiv studenților Universității și poate fi accesată utilizând contul individual de student la adresa: https://precomenzi.umfst.ro.

Pe această platformă, studenții își pot comanda online, anterior începerii oficiale a anului universitar, pentru onorarea comenzilor în timp util sau chiar și în timpul desfășurării acestuia, toate materialele didactice (cu sau fără ISBN), recomandate pentru anul universitar în curs. 

 Susținem în continuare un fapt important, și anume acela că sistemul a eliminat în primul rând competiția neloială a centrelor private de multiplicare – acțiune pentru care se depun eforturi în mod constant. Editura și-a îndeplinit astfel unul din rolurile fundamentale pentru care a fost creată: asigurarea accesului la informații corecte, de bună calitate, prin eficientizarea resurselor.

The courses without ISBN are exclusively found on the PREORDER PLATFORMbeing dedicated exclusively to the students of the University and can be accessed using the individual student account at: https://precomenzi.umfst.ro.

On this platform, students can preorder online all teaching materials (with or without ISBN), recommended for the current year of study, prior to the official start of the academic year, to honor orders in a timely manner or even during it.

 We continue to emphasize an important fact, namely that the preorder system has primarily eliminated unfair competition from private multiplication centers – an action for which constant efforts are being made. The publishing house thus fulfilled one of the fundamental roles for which it was created: ensuring access to correct, good quality information by streamlining resources.

Lista cursurilor fără ISBN poate fi consultată aici: PDF