Editura atrage autori consacrați în domenii ştiinţifice diverse și prin rigurozitatea procedurii de publicare și recenzare. Fiecare popunere de editare trece printr-o serie de filtre, atât din punct de vedere formal, cât și din punct de vedere al calităţii ştiinţifice, astfel încât lucrările publicate să întrunească standardele specifice domeniului de publicare. Procedura de publicare cuprinde și obligativitatea verificării lucrărilor in sistemul antiplagiat precum și evaluarea de către recenzenți prin procedura double blind peer review (a se vedea anexa 02 și 10 din Procedura Operaționala). Manuscrisele depuse de autori sunt evaluate de către editură pentru a demara procesul de peer-review. În cadrul acestui proces, lucrările sunt trimise către doi referenți cu expertiză în domeniul respectiv și care fac parte din colectivul de recenzori ai Editurii University Press.

 

Referenții științifici de specialitate sunt persoane cu gradul didactic de lector, conferențiar universitar si profesor universitar sau personalități recunoscute pe plan național și internațional, propuși de către Editura University Press. În cazul unui material cu caracter didactic, un referent obligatoriu trebuie să fie afiliat UMFST Târgu-Mureș, dar din afara disciplinei din care face parte autorul.

 

Referenții desemnați de Directorul University Press vor finaliza evaluarea manuscrisului în zece zile lucrătoare și vor returna în atenția Editurii, acceptul solicitării de evaluare și raportul de evaluare, completate și semnate, în format scriptic sau electronic, pe email.

 Lista recenzorilor Editurii University Press (1999 – 2020) poate fi consultată aici: PDF