Departamentul de Resurse Educaționale Multimedia și Promovare își desfășoara activitatea în studioul multimedia dotat cu tehnologie de ultimă generație, ce asigură metode moderne de predare și o abordare intuitivă atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și a studenților, pe strada Nicolae Iorga, nr.1, sala L22. Departamentul nou înființat face parte din structura University Press și este coordonat de către șef lucr. Dr. Adrian Dumitru Ivănescu. 

 

Departamentul are ca scop realizarea materialelor educaționale multimedia care să contribuie la un proces didactic modern și de calitate, menit să întregească pregătirea de excepție a  studenților și candidaților UMFST G.E.Palade Tg. Mureș. 

Obiectivul principal de activitate al Departamentului de Resurse Educaționale Multimedia și Promovare vizează înregistrarea de materiale educaționale ce urmează a fi folosite la activitățile didactice în rândul disciplinelor din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. Obiectivul secundar vizează contribuția adusă la imaginea Universității prin asigurarea unei imagini academice de excelență printr-o abordare integrativă și interdisciplinară a activităților academice, evidențierea calității programelor de studiu și cercetare, a modalităților de predare și interacționare cu studenții, precum și conturarea imaginii instituționale de universitate dinamică, cu tradiție, deschisă total spre societatea formativă modernă, fără frontiere, întemeiată pe exigență, autoritate, respect, calitatea educației, cultul performanței, toleranță și echilibru.

 Departamentul si-a propus următoarele activități principale:

  • Asigurarea suporturilor de studiu la nivelul fiecărei discipline, prin: 

  • Realizarea de materiale didactice video / multimedia filmate pentru studenți sub forma de lecții structurate conform curriculei Universității, cursuri pentru programele la distanță, activități demonstrative, cursuri de pregătire pentru examenul de admitere, tutoriale, etc. în limbile română, maghiară și engleză;

  • Realizarea platformei de e-learning și funcționalizarea acesteia;

  • Desfășurarea activităților de învățământ online.

  • Extinderea utilizării platformelor de tip e-learning și networking, prin:

  • Utilizarea facilităților moderne de predare și de comunicare (e-learning, learning-space, e-books, e-lessons);

  • Dezvoltarea platformelor de studiu existente;

  • Eficientizarea pregătirii didactice;

  • Indexarea materialelor într-un  spațiu de tip cloud al Universității pentru o accesare unitară și facilă.

 Viziunea noului departament contribuie la conceptul holistc Smart University – Smart Education – Smart Learning prin utilizarea în interacțiunea personalului didactic cu studenții a platformelor de tip Q&A, utilizarea de suporturi de curs electronice, realizarea manualelor de tip E-book în colaborare cu Editura University Press, realizarea de cursuri video pentru toate disciplinele, crearea unei platforme online de studiu, extinderea modulelor online cu noi aplicații moderne de învățare, rezultatul fiind generalizarea la nivelul tuturor disciplinelor, a sistemului de e-learning și learning space.