IMG 1

Sub egida University Press au apărut și își desfășoară activitatea publicistică numeroase volume de abstracte și reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic, cultural și educațional, indexate/cotate în principalele baze de date, naționale și internaționale, de specialitate, în limbile română, maghiară, engleză, franceză sau italiană, elaborate de către cadrele didactice titulare şi asociate Universităţii dar şi ale unor cercetători externi. Menționăm: