IMG 1

Sub egida University Press au apărut și își desfășoară activitatea publicistică numeroase volume de abstracte și reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic, cultural și educațional, indexate/cotate în principalele baze de date, naționale și internaționale, de specialitate, în limbile română, maghiară, engleză, franceză sau italiană, elaborate de către cadrele didactice titulare şi asociate Universităţii dar şi ale unor cercetători externi. Menționăm:

 • Acta Marisiensis. Seria Medica (AMM – fosta Acta Medica Marisiensis) – LINK
 • The Journal of Critical Care Medicine (JCCM) –LINK
 • Acta Biologica Marisiensis (ABM) – LINK
 • Acta Stomatologica Marisiensis (ASM) – LINK
 • Revista Română de Medicină de Laborator (RRML) – LINK
 • Acta Marisiensis. Seria Philologia (AMP – fosta Studia Universitatis Petru Maior – Seria Philologia) – LINK
 • Acta Marisiensis. Seria Historia (AMH – fosta Studia Universitatis Petru Maior – Seria Historia) – LINK
 • Acta Marisiensis. Seria Oeconomica (AMO – fosta Studia Universitatis Petru Maior – Seria Oeconomica) – LINK
 • Acta Marisiensis. Seria Technologica (AMSeT – fosta The Scientific Bulletin of the „Petru Maior” University of Tîrgu Mureş) – LINK
 • Curentul Juridic – LINK
 • Made in UMFST – LINK 
 • Catalogul de semințe / Index Seminum
 • Vita Studentis
 • RECIPE – The Journal of Pharmacy – Revista Asociației Studenților Farmaciști din Târgu Mureș
 • Cercetări experimentale medico-chirurgicale – Journal of Experimental Medical & Surgical Research