Call Center: 0739 727 187

Scop

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile,durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening) diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile.

 

Obiective

OS.1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de preventie, depistare precoce(screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 3600 de persoane, precum si oferirea de servicii de sprijinire pentru 3000 de persoane diagnosticate in procesul de screening, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca accesul la servicii medicale specializate si tratament, inclusiv peer-to-peer suport, consiliere psihologica, asistenta sociala, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului.

 OS.2. Constientizarea si promovarea necesitatii derularii programului complex de preventie, depistare precoce (screening),diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specifice, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.

 OS.3. Crearea unui sistem concret de asigurare a protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru procesarea acestora in conditii optime de securitate, pe parcursul derularii proiectului.

OS.4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala, precum si prin realizarea unui program de screening de cancer de col uterin, la nivel regional, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 170.200 persoane, respectiv facilitarea accesului la servicii de specialitate si tratament pentru 3600 de persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si utilizarea TIC in realizarea interventiilor.