Din anul 2013 activitatea Editurii se desfășoară după o Procedură Operațională privind editarea de carte şi a unui material didactic sau științific.

Formulare și cereri specifice Editurii University Press se pot vizualiza și descarca de aici:

sau de pe platforma destinată utilizării comunității academice UMFST, prin utilizarea user-name-ului și a parolei de acces la adresa: https://www.umfst.ro/universitate/documente-oficiale.html