Organizația Mondială a Sănătății a dat o definiție oficială a sănătății, formulată astfel:  

„Sănătatea este acea stare de complet bine fizic, mintal și social, și nu constă numai în absența bolii sau a infirmității.”

Proiecte în desfășurare: