header university press

Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a fost înființată în anul 1999, de către Prof. Univ. Dr. Alexandru Șchiopu, de la Disciplina de Fiziopatologie, sub numele de Editura University Press a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. În anul 2001, a fost acreditată CNCSIS, cod 210, categoria B, situație în care se află și în prezent.

Funcția de Director al Editurii a fost deținută de Prof. Univ. Dr. Alexandru Șchiopu în perioada 1999 – aprilie 2012, de Prof. Univ. Dr. Marius Mărușteri din aprilie 2012 până în martie 2013, de Prof. Univ. Dr. Ovidiu S. Cotoi din martie 2013 până în aprilie 2016, și ulterior, conducerea editurii a fost preluată, prin Hotărârea nr.5/25.04.2016 de către Prof. Univ. Dr. Morariu Silviu Horia.

În urma actului de fuziune dintre Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş şi Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş, statutat prin Hotărârea de Guvern 735/2018, Editura ”Petru Maior” – Petru Maior University Press (UPM) și-a încetat activitatea. Prin urmare, din luna septembrie a anului 2018, conform protocolului de absorbție, cele două edituri ale fostelor Universități (UMF și UPM) se regăsesc într-o structură unică și funcționează sub denumirea Editura University Press, din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

Ca scop principal, Editura și-a propus inițial, editarea și publicarea lucrărilor științifice din domeniul medico-farmaceutic, care se adresează unui public larg, de la studenți, la profesioniști. De-a lungul anilor, ca rezultat al planului editorial, al ariilor de interes ale autorilor și a modificărilor privind structura, așa cum s-a precizat mai sus, Editura și-a extins publicațiile pe toate cele șase domenii fundamentale de ierarhizare: matematică și științe ale naturii, științe biologice și biomedicale, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte și știința sportului și educației fizice. 

În momentul de față, colectivul Editurii University Press al UMFST format din: un coordonator, un secretar editorial, un consilier editorial , un administrator patrimoniu  și un consilier tehnic  se axează pe obiectivul general prin participarea colectivă la buna desfășurare a activității, acordarea de consultanță, promovarea și încurajarea editării de materiale științifice și didactice, întocmirea documentelor administrative, arhivare, suport logistic și implicarea în acțiunile întreprinse în colaborare cu alte compartimente și departamente ale Universității.

Caracterul multicultural al UMFST se reflectă și în publicațiile Editurii, care curpind lucrări în limba română, maghiară, engleză, franceză sau italiană. O notă de modernitate este apariția unui număr tot mai mare de cărți sau materiale didactice în format electronic CD/DVD, ceea ce oferă în primul rând un acces facil studenților.

Prin reprezentanții săi, Editura a participat la instruirea din cadrul Universității privind alinierea la cele mai noi prevederi procedurale ale managementului riscurilor susținută de către Departamentul pentru Asigurarea Calității. Totodată, Editura este supusă anual unei ședințe de audit ce are ca scop verificarea modului de implementare a cerințelor Sistemului de Manegement al Calității, ISO 9001:2015.

Sub redacția Editurii au apărut numeroase cărți științifice sau didactice ale cadrelor Universității sau din afara ei, ale studenților sau ale autorilor din străinătate. În cei aproape 20 de ani de activitate, au fost acordate peste 950 de ISBN-uri pentru lucrări ale autorilor români sau străini și au fost editate și multiplicate peste 150 de cursuri (materiale didactice fără ISBN). Printre acestea se numără și volume de proceedings, antologii literar-artistice, colecții îngrijite etc., pentru manifestări științifice naționale sau internaționale. 

Listă cărți acordare ISBN Editura University Press 2008 – 2018

Lista cursuri fără ISBN Editura University Press 2011 – 2018

Sub egida University Press au apărut și își desfășoară activitatea publicistică numeroase volume de abstracte și reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic, cultural și educațional, indexate/cotate în principalele baze de date, naționale și internaționale, de specialitate, în limbile română, maghiară, engleză, franceză sau italiană, elaborate de către cadrele didactice titulare şi asociate Universităţii dar şi ale unor cercetători externi. Menționăm:

 •         Revista Acta Medica Marisiensis (AMM)
 •          The Journal of Critical Care Medicine (JCCM)
 •          Acta Biologica Marisiensis (ABM) (2018)
 •          Acta Stomatologica Marisiensis (ASM) (2018)
 •          Made in UMFST
 •          Index Seminum
 •          Revista Română de Medicină de Laborator
 •          Vita Studentis
 •          RECIPE – The Journal of Pharmacy – Revista Asociației Studenților Farmaciști din Târgu Mureș
 •          Cercetări experimentale medico-chirurgicale – Journal of Experimental Medical & Surgical Research
 •          Studia Universitatis Petru Maior – Series Philologia
 •          Studia Universitatis Petru Maior – Seria Historia
 •          Studia Universitatis Petru Maior – Series Oeconomica
 •          Curentul Juridic
 •          Scientific Bulletin of the “Petru Maior” University of Târgu Mureș

De-a lungul anilor Lista Recenzorilor Editurii a cuprins numeroase personalității din țară și din străinătate (Europa, SUA, Asia). Aceasta listă este în continuă extindere, pe măsură ce tot mai multe domenii științifice sunt abordate de către autorii care aleg să-și promoveze rezultatele prin intermediul Editurii University Press.

Lista referenți științifici Editura University Press 1999 – 2018

Din anul 2013 activitatea Editurii se desfășoară după o Procedură Operațională privind editarea de carte şi a unui material didactic sau științific.

Formulare și cereri specifice Editurii University Press:

Aceste documente le găsiți și pe platforma dedicată documentelor oficiale: LINK

Editura University Press și-a propus o evaluare performantă, transparentă și  obiectivă a manuscriselor editate și publicate. De-a lungul anilor, am dezvoltat metode moderne de redactare și tipizare, punând accent pe informări de calitate publicului și transmiterea de valori științifice și profesionale, prin lucrările publicate.